Miot psa Pudel – przydatne informacje

Czym jest miot szczeniaków na przykładzie Pudli. Tym mianem określa się zwierzęta, które mają wspólną matkę, a zazwyczaj też ojca. W hodowlach wpisanych do rejestru FCI możliwe jest wystąpienie dwójki reproduktorów, a po urodzeniu następują badania genetyczne, które ustalają ojca. Szczeniaki dziedziczą cechy fizyczne i psychiczne, więc taka wiedza ma kluczowe znaczenie. Miot rasy Pudel duży może posiadać nawet kilkanaście szczeniaków, natomiast pudla miniaturowego, czy toya kilka szczeniąt. 

Kiedy suka Pudla może mieć pierwszy miot?

Suka rasy Pudel może się rozmnażać po zdobyciu kwalifikacji hodowlanych, jest to odgórny wymóg Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. Aby tego dokonać hodowca musi zadbać o rejestrację w oddziale np. Związku Kynologicznego w Polsce oraz wpis do księgi z rodowodami, konieczne jest też uczestnictwo w psich wystawach będących pewnego rodzaju przeglądami hodowlanymi i uzyskanie odpowiednich ocen. Suka musi również skończyć 18 miesięcy. Uzyskane stałe kwalifikacje hodowlane mają ważność do końca roku, w którym suka kończy 8 lat. Pokrycie suki w następnym roku następuje na wniosek hodowcy w przypadku wcześniejszych zdrowych i niewielkich miotów. 

Zobacz też

Ile szczeniąt w miocie może mieć Pudel?

Powszechnie uznaje się, że psy o większych rozmiarach mają duże mioty, ale nie jest to zawsze reguła np. suka rasy Pekińczyk może mieć nawet ponad dziesięć sztuk potomstwa w jednym miocie. Duże mioty nie są bez znaczenia dla zdrowia samicy i obciążają jej organizm. 

Suka rasy Pudel w jednym miocie może mieć od jednego do kilkunastu młodych. Najczęściej pierwsza ciąża jest największa pod względem liczebności szczeniąt i stopniowo zmniejsza się z wiekiem. Co więcej, uznaje się, iż na wiosnę liczba małych piesków w jednym miocie jest największa. 

Ważną kwestią jest również rodzaj zapłodnienia suki – inseminacja i związana z nią procedura jest często powodem mniejszej liczby szczeniąt. Istotnym czynnikiem jest też wiek psa, co ma wpływ na jakość nasienia. 

Planowane mioty Pudli

Hodowcy na swoich stronach internetowych umieszczają z reguły plany dotyczące przyszłych miotów w danym roku. Przy podjęciu decyzji o wyborze hodowli dobrze jest zwrócić uwagę na pewne kwestie przeglądając taką zapowiedź miotu. 

Z informacji o planowanych miotach można dowiedzieć się jakie psy będą rodzicami małych Pudli, możemy więc sprawdzić wszelkie dane na ich temat, a szczególnie to, czy są one zarejestrowane np. w ZKwP, to kluczowa informacja o psach z rodowodem. Możemy także dowiedzieć się w jakim zdrowiu są przyszli rodzice, gdyż ma to duże znaczenie dla zdrowia szczeniąt. Zdobędziemy też wiedzę o wyglądzie i cechach psów oraz ich wieku i przeszłych miotach. Kolejnymi cennymi wyznacznikami są wyniki wystawowe i zdobyte nagrody. 

Wstępne informacje, jakich udzielają hodowcy są konieczne dla przyszłych właścicieli, gdyż na ich podstawie dokonują oni wstępnych rezerwacji szczeniaków, a nawet podpisują wstępne umowy. 

Zobacz też

Przegląd miotu Pudla

Hodowle będące w rejestrze Związku Kynologicznego w Polsce muszą zadbać o przegląd miotu, który jest przeprowadzany przez profesjonalistów. Taka kontrola odbywa się po 6 tygodniu od przyjścia na świat szczeniaków i zostaje wpisana do dokumentacji hodowlanej, a na jej podstawie uzyskuje się metryki urodzenia. Co określa taka kontrola? Przede wszystkim kontrolerzy stwierdzają zgodność szczeniaków z wzorem dla rasy Pudel oraz sprawdzają czy psiaki spełniają pozostałe wymogi hodowlane. 

Umaszczenie szczeniąt w miocie Pudla

FCI posiada wzorzec, jeśli chodzi o kolory umaszczenia rasy Pudel. Według wytycznych Federacji właściwa maść jest: jednolicie czarna, biała, brązowa, srebrna, lub płowa. Brązowa powinna być jednolita, ciemna i głęboka i w przypadku tego koloru odstępstwa są niedozwolone. Co do srebrnego umaszczenia, to powinno być jednolite i głębokie; nie dopuszczalne jest, aby przechodziło w biel lub czerń. Kolejne to płowe, które także musi być jednolite i w tym przypadku może występować w odcieniach od jasnopłowego po wręcz pomarańczowo-płowe.

Warto dodać, że szczenięta z mutacjami genetycznymi, które posiadają inny kolor nie są uznawane przez Związek Kynologiczny w Polsce.

Dodaj komentarz